Možnost získání odpustků pro naše zesnulé

Datum / čas
25.10.2021–08.11.2021
0:00


“Dušičky”

Na začátku listopadu, kdy chceme zvláštním způsobem pomoci všem, kteří nás předešli na věčnost a ještě potřebují naši pomoc. Aby tato pomoc mohla vycházet z očištěného srdce, nabízíme ve dnech 25. října až 2. listopadu denně možnost svátosti smíření již od 17 hodin. Od 17 do 18 h bude v tyto dny i příležitost k eucharistické adoraci.

Děti zveme ke svátosti smíření zejména ve středu 3. listopadu od 16 hodin.

Možnost získat odpustky zemřelým jsou následující:

1.
1. listopadu odpoledne a  2. listopadu spojené s návštěvou kostela. Podmínky v daný den:
– návštěva kostela nebo kaple,
– modlitba Otčenáš,
– modlitba Věřím,
– modlitba na úmysl Svatého Otce,
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
– svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

2.
Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je možné v naší zemi získat kterýchkoli osm dní od 25. řijna do 8. listopadu dle vlastní volby. Podmínky v daný den:
– návštěva hřbitova,
– modlitba za zesnulé,
– modlitba na úmysl Svatého Otce,
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
– svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Samozřejmě našim zemřelým pomáháme jakýmkoli projevem lásky, přátelství, modlitbou, obětí. Láska smrtí nekončí a společenství s těmi, kteří nás předešli, pokračuje i po smrti. 

František Blaha