Návštěva biskupa Václava Malého

Datum / čas
07.12.2014
15:00–19:30


Návštěva biskupa Václava Malého v naší farnosti v rámci roku zaměřeného na téma Církev, společenství svolávané Pánem. Od 15,00 bude ve farním sále beseda o biskupské službě. V 18,30 bude otec biskup sloužit mši sv. v kostele.