Návštěva generálního vikáře

Datum / čas
01.02.2015
Celý den


Z rozhodnutí pana kardinála Dominika Duky vykoná v naší farnosti sv. Terezie řádnou kanonickou vizitaci jeho generální vikář Michael Slavík. Bude probíhat ve dvou dnech.

Ve středu 28. 1. se setká s farářem a kněžími ustanovenými ke službě ve farnosti a se zaměstnanci farnosti, proběhne kontrola všech dokumentů, které patří k pastorační činnosti farnosti.

Druhé setkání s celou farností bude v neděli 1. 2. Generální vikář Michael Slavík bude hlavním celebrantem při bohoslužbě v 9.00. Zúčastní se farního agapé ve farním sále, kde mu můžete položit své předem připravené otázky. Můžete mu je poslat předem i písemně. Po skončení agapé, asi v 11.30, se setká se členy PRF a ERF.