Nedělní oratoř

Datum / čas
19.11.2023
14:00–17:00


Nedělní oratoř – sportovně herní odpoledne pro rodiny s dětmi

Nedělní oratoře ve školním roce 2023/2024
Don Bosco definoval oratoř čtyřmi slovy: domov, hřiště, škola a farnost. Byl to tedy prostor, který měl plnit funkce těchto míst – každý se tam měl cítit dobře jako doma, měl pociťovat svobodu, radost a klukovskou partu jako na hřišti, každý se měl naučit něco důležitého pro svůj život a dostat nejen možnost, ale také chuť žít křesťansky. Věříme, že i v tomto školním roce pro vás budou nedělní oratoře dobrou náplní nedělního odpoledne s našimi salesiány a s kamarády.
Můžete se tedy těšit, že se potkáte s kamarády a zahrajete si fotbal, hokejbal, přehazovanou, volejbal, stolní fotbálek, ping-pong, stolní hry nebo využijete lezeckou stěnu či budete kreslit křídami na chodník. Oratoře se konají v neděli v areálu hřišť za kostelem. Vše bude pro vás připraveno, jen prosíme, abyste dle možností donesli něco do společných zásob na svačinu. Oratoř začínáme modlitbou a končíme společnou modlitbou a slůvkem.

Ve školním roce 2023/2024 si do kalendáře můžete poznačit tyto termíny nedělních oratoří:
01. 10. 2023 – v rámci oslavy sv. Terezičky, od 14.30–18.00
22 10. 2023 – podzimní oratoř, od 15.00–18.00
19. 11. 2023 – oratoř Krista Krále, od 14.00–17.00
21. 04. 2024 – velikonoční oratoř, od 15.00–18.00
16. 06. 2024– předprázdninová oratoř, od 15.00–18.00
V prosinci, lednu, únoru a květnu oratoře nebudou. V prosinci, lednu a únoru kvůli
prázdninám a počasí, v květnu kvůli oslavě svátku Panny Marie Pomocnice.

Za tým nedělních oratoří, Anna Zamborská