Nedělní oratoř, prostory SaSM

Datum / čas
20.10.2019
15:00–18:00


Nedělní oratoře ve školním roce 2019/2020

Milé holky a kluci, rodiče a prarodiče, rádi bychom vás i v tomto školním roce pozvali na nedělní rodinné oratoře. Nedělní oratoře jsou inspirovány Donem Boscem, který se snažil, aby oratoř bylo místo, kde se děti můžou setkat, kde si můžou společně hrát, je jim veselo a mají tak dobrou náladu. Můžete se tedy těšit, že se potkáte s kamarády a bude hrát fotbal, hokejbal, přehazovanou, volejbal, stolní fotbálek, ping-pong, stolní hry nebo využijete lezeckou stěnu či budete kreslit křídami na chodník. Oratoře se konají jednou za měsíc v neděli (většinou je to poslední neděle v měsíci) v areálu hřišť za kostelem od 15:00 do 18:00. Vše je pro vás připraveno, jen prosíme, abyste dle možností něco donesli do společných zásob na svačinu. Oratoř končíme společnou modlitbou a slůvkem. Don Bosco definoval oratoř čtyřmi slovy: domov, hřiště, škola a farnost. Byl to tedy prostor, který měl plnit funkce těchto míst – každý se tam měl cítit dobře jako doma, měl pociťovat svobodu, radost a klukovskou partu jako na hřišti, každý se měl naučit něco důležitého pro svůj život a dostat nejen možnost, ale také chuť žít křesťansky. Věříme, že i v tomto školním roce pro vás budou nedělní rodinné oratoře dobrou náplní nedělního odpoledne s našimi salesiány a s kamarády. Do kalendáře si poznačte tyto termíny nedělních oratoří: 29. 09. 2019, 20. 10. 2019 (asi se budeme muset obejít bez velkého hřiště), 24. 11. 2019, 29. 03. 2020, 26. 04. 2020, 21. 06. 2020.

Těšíme se na vás – tým nedělních oratoří