Nedělní oratoř se sv. Terezičkou, prostory farnosti a SaSM

Datum / čas
16.09.2018
10:00–15:00


Oslava svaté Terezičky a nedělní oratoř 16. 9.

Naši svatou patronku slavíme 1. října každého roku. Letos tento den připadá na pondělí. Liturgicky ji oslavíme právě v pondělí při ranní i večerní mši svaté. Protože ale k oslavě patří i společenský rozměr, chceme ji oslavit při „nedělní oratoři“ už 16. září po dopoledních bohoslužbách. Místo běžného agapé jsou farníci zváni, aby si vzali s sebou jídlo na polední piknik. Pro děti bude od 10 hodin možnost využívat hřiště a prostory oratoře až do 15 hodin. Dospělí jsou zváni, aby prožili farní pospolitost v prostorách farní zahrady a farního sálu. Chtěl bych vás povzbudit k účasti dvěma parafrázemi: Farníci sobě! + Všude dobře, tak co doma!

P. Martin Hobza