Nedělní sportovní oratoř pro rodiny s dětmi, hřiště SaSm

Datum / čas
03.10.2021
13:00–16:00


 

Nedělní oratoře ve školním roce 2021/2022

Don Bosco definoval oratoř čtyřmi slovy: domov, hřiště, škola a farnost. Byl to tedy prostor, který měl plnit funkce těchto míst – každý se zde měl cítit dobře jako doma, měl pociťovat svobodu, radost a klukovskou partu jako na hřišti, každý se měl naučit něco důležitého pro svůj život a dostat nejen možnost, ale také chuť žít křesťansky. Věříme, že i v tomto školním roce pro vás budou nedělní oratoře dobrou náplní nedělního odpoledne s našimi salesiány a s kamarády.

Můžete se tedy těšit, že na oratoři potkáte kamarády a budete hrát fotbal, hokejbal, přehazovanou, volejbal, stolní fotbálek, ping-pong, stolní hry nebo využijete lezeckou stěnu či budete kreslit křídami na chodník. Oratoře se konají cca jednou za měsíc v neděli v areálu hřišť za kostelem od 15.00 do 18.00. Vše bude pro vás připraveno, jen prosíme, abyste dle možností donesli něco do společných zásob na svačinu. Oratoř začínáme modlitbou a končíme společnou modlitbou a slůvkem.

Nedělní oratoře jsme naplánovali na termíny:

  1.    12. 09. 2021 – Mariánská oratoř
  2.    03. 10. 2021 – V rámci oslavy sv. Terezičky POZOR již od 13.00 do 16.00
  3.    24. 10. 2021 – Podzimní oratoř
  4.    21. 11. 2021 – Oratoř Krista Krále
  5.    27. 03. 2022 – Postní oratoř
  6.    24. 04. 2022 – Velikonoční oratoř
  7.    19. 06. 2022 – Předprázdninová oratoř

V prosinci, lednu, únoru a květnu oratoře nebudou. V prosinci, lednu a únoru kvůli vánočním prázdninám a počasí, v květnu kvůli oslavě svátku Panny Marie Pomocnice.

Na všechny malé i velké farníky i jejich kamarády se těší tým nedělních oratoří