Noční eucharistická adorace

Datum / čas
07.04.2016
18:30–22:00


Srdečně vás zveme k osobnímu setkání s Kristem svátostným při noční adoraci, každý první čtvrtek v měsíci.