Noční eucharistická adorace, modlitby se zpěvy z Taizé

Datum / čas
31.12.2014–01.01.2015
23:00–2:00


Program v rámci evropského setkání Taizé – Cesty důvěry.