Od Adama ke Kristu, pro rodiny, Youtube kanál Farnost Kobylisy

Datum / čas
29.11.2020–23.12.2020
19:15–19:30


Letošní rok je v mnohém zvláštní, a tak přicházíme i s mimořádnou nabídkou na adventní čas. Můžete se zapojit do společného adventního putování, které má 3 rozměry a vy si můžete vybrat, jak se zapojíte. Můžete se aktivně zapojit do všech tří aktivit nebo jen do některé z nich, anebo zůstat jen v roli diváka – pozorovatele. Veškeré informace ke všem třem aktivitám najdete na webu: www.adventka.webnode.cz

1. Od Adama ke Kristu – pro rodiny s dětmi 

Zapojte se do aktivity pro rodiny Od Adama ke Kristovi, kterou si pro vás připravil dětský tým. Během adventu si budeme hledat čas navzájem pro sebe v rodině a také pro rodiny v naší farnosti. Každý den od 29. 11. 2020 do 23. 12. 2020 se setkáme v 19.15 hod., na Youtube kanálu Farnost Kobylisy.

Bude to čas společně naslouchat Písmu svatému, společně se modlit a také se vzájemně inspirovat, jak prožíváme advent a jak se nám daří nacházet si v rodině na sebe čas. V roli youtuberů se budou střídat jednotlivé rodiny.

Zapojit se může každá rodina, dostanete instrukce a podklady. V případě zájmu pošlete zprávu na mail terezickaprodeti@gmail.com. 

Nebojte se, není to nic těžkého, inspirace získáte každý večer v 19.15 hod.

Aktivita pro rodiny bude doprovázená celoadventním úkolem. Znovu zveme děti i rodiče vytvořit v rodině přání pro seniory. Vzor přáníčka bude u dětské nástěnky a na webu. Vytvořené přání doneste do kostela a vhoďte do schránky u dětské nástěnky. Naši kněží je pak před Vánocemi odevzdají babičkám a dědečkům v domovech pro seniory. 

Sledujte nás, těšíme se na vás. 

Dětský tým od Terezičky

2. Tvoříme na téma Důvěra – Láska – Naděje – Pokoj – pro děti i dospělé

Vytvořte dílo

  1. a) výtvarné – kresba, malba, koláž, fotografie, atd. (posílejte jako jpg ve vysoké kvalitě) NEBO
  2. b) textově  – zamyšlení, úvaha, báseň, příběh, povídka apod. (posílejte ve Wordu nebo pdf) NEBO
  3. c) kombinace obojího

na jedno z témat: důvěra, láska, naděje, pokoj.

Vaše příspěvky budeme umisťovat do fotogalerie zde a případně i na facebook Salesiáni Kobylisy a/nebo na web (zasláním příspěvku souhlasíte se zveřejněním díla).

Příspěvky zasílejte na mail spackova@sdb.cz od 1. 12. do 24. 12. 2020.

U díla uveďte, prosím, jméno a věk a pokud chcete být v lednu zařazeni do slosování o cenu (bude překvapením), uveďte na sebe i kontakt (telefon, e-mail).

3. Dělíme se o poklad – adventní kalendář pro všechny 16+

Jako pastýři a králové šli se svým darem k Betlému poklonit se Ježíšovi a rozdělit se s Ním o svůj poklad, tak i my se můžeme rozdělit o svůj poklad s druhými na cestě za Ním… 

Můžete se s námi podělit o SLOVO, které je vám světlem na cestu a může tak být světlem – povzbuzením pro důvěru, lásku, naději a pokoj do této doby i ostatním. A to o SLOVO 

z Písma, které je tím vaším pokladem, kotvou, které se držíte v dobrém i zlém… 

A POKUD BUDETE CHTÍT, můžete k tomu stručně připojit proč – svědectví, pár myšlenek

k zamyšlení a/nebo příběh (pokud nejste autorem, uveďte prosím zdroj), který máte rádi a nějak s tím Slovem souvisí.

A jako máme 4 adventní neděle a svíce, máme i 4 nosná témata, kterých by se toto povzbuzení mohlo dotýkat: důvěra, láska, naděje, pokoj.

Příspěvky zasílejte na mail spackova@sdb.cz, čím dříve, tím lépe :-). Vyhrazujeme si právo některé příspěvky nevyužít, pokud bude příspěvků více než je možné zveřejnit.

TATO ČÁST BUDE SLOUŽIT JAKO ADVENTNÍ KALENDÁŘ, kde na každý den budete moci „otevřít nové okénko“ na povzbuzení – sdílené SLOVO, které zde budeme průběžně umisťovat. Budeme moc rádi, když se zapojíte.

spackova@sdb.cz 

Anka Zamborská, Kateřina Jelínková, Eva Špačková