Oslava sv. Terezičky, velké společné agapé

Datum / čas
01.10.2017
0:00


80. výročí kostela sv. Terezičky – VÝZVA
Různým způsobem si letos připomínáme 80. výročí posvěcení našeho kostela. Asi nejvýrazněji se to projeví v říjnu. Hned 1. října na svátek sv. Terezie, který tentokrát připadá na neděli, chceme při všech bohoslužbách oslavit naši patronku liturgicky. Po dopoledních mších budeme všichni vyzváni, abychom strávili nedělní odpoledne zde v našem areálu. Můžeme to nazvat velkým agapé, nebo farním odpoledne, garden party anebo jakkoli jinak.