Otevřena farní knihovna

Datum / čas
19.01.2020
7:30–9:30


Třetí neděli v měsíci od 8:30 do 10:30, 1. patro vedle kůru.