Pásmo básní sestry Hany Hnilicové

Datum / čas
03.06.2023
14:00–15:00


Šestnácté pásmo básní sestry Hany Hnilicové, proběhne v sobotu 3. 6. 2023 ve 14 hodin v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích. Budeme moci opět zažít atmosféru veliké vnitřní radosti z Boží lásky k nám. Básně, vyvěrající z čistého pramene hluboké víry, působí jako lék a přinášejí pokoj do srdce. Autorka je přednese spolu s přáteli a pásmo hudebně doprovodí Petr Maria Lutka. Vstup je volný.
Sestra Hana Hnilicová se narodila v roce 1929 v Praze. Básně píše od 11 let. Je katolička. Mládí prožila v Praze. Po absolvování reálného (arcibiskupského) gymnázia na Vinohradech, studovala jeden rok Katolickou theologickou fakultu v Dejvicích. Úspěšně složila zkoušky z obou semestrů, ale musela studium přerušit, aby se starala o své vážně nemocné rodiče, kteří žili tou dobou již v Táboře. Po jejich smrti začala často cestovat vlakem do rodné Prahy a navštěvovala mše svaté a četla z Písma svatého. Během těchto cest napsala mnoho ze svých básní. V Praze si získala vícero přátel a lidí, které oslovují její básně. U nich se zrodil nápad, aby básně byly čteny veřejně v pásmech s hudebním doprovodem. Protože jsou její básně až na pár výjimek duchovního křesťanského rázu, čtou se po kostelech, kaplích, apod. Hudebně je doprovázeli páni Tomsa, Lutka a manželé Radovi. Mezitím ji v Karmelitánském nakladatelství vyšla též kniha s výběrem básní a názvem „Vstříc Bohu“. Dnes autorka žije v charitním domě kardinála Berana v Mukařově.
Za pořadatele
Jaroslav Jirušek