Poděkování a loučení s Máriou Rýparovou z recepce a Karlem Klimešem, kostel

Datum / čas
25.06.2023
9:00–10:00


Na konci letošního školního roku ukončí svou dlouholetou službu na recepci Salesiánského centra naše milá paní recepční Mária Rýparová. Mnozí už to asi víte. Rádi bychom Márii společně poděkovali za její laskavý, příjemný, bodrý a profesionální přístup a přítomnost, kterou vytvářela na recepci velice milou a krásnou atmosféru. A to jak pro nově příchozí, hosty, tak pro nás farníky, zaměstnance, dobrovolníky a také salesiány, obyvatele místního domu. 

Příležitost společně poděkovat nebo se osobně na chvilku s Máriou setkat budeme mít v neděli 25. června na a po mši svaté v 9 hod. v kostele nebo při nedělním agapé. 

Milá Mária, velké díky za tvou radost, optimismus, obětavost, praktičnost, humor i realistické vidění věcí kolem nás a víru, že vše je v rukou Božích. 

Poděkování a loučení proběhne také s Karlem Klimešem – Karbim – dlouholetým zaměstnancem Salesiánského centra, který měl na starost v minulosti především Salesiánské divadlo a v posledních letech provoz a údržbu prostor centra včetně těch farních.

Milý Karbi, i tobě velké díky a vše dobré!

Tomáš Redlich