Podzimní bazar dětského oblečení

Datum / čas
21.10.2014–22.10.2014
Celý den


Srdečně vás zveme na tradiční farní akci!

Termín: 21. – 22. 10.

Prodej: úterý 21. 10. 15.00 -18.00; středa 22. 10. 8.30 – 12.00 a 15.00 – 18.00 ve farním sále.

Příjem oblečení: v úterý během dne. Prosím zkontrolujte, že je oblečení vyprané a bez velkých vad. Pokud můžete, prosím pomozte nám s roznášením a tříděním věcí na bazárku.

Systém prodeje: Každou věc označte vašimi iniciálami – tedy prvními písmenky vašeho jména a příjmení, pořadovým číslem prodávaného oblečení a cenou. Uvedeme příklad označení: Marie Nováková označí třetí prodávanou věc za 25 kč tímto kódem: MN/3/25. Napište si prosím seznam všech svých věcí!

Dle vašeho rozhodnutí můžete část peněz získaných prodejem věnovat farní charitě. Prosíme, mysleme na sebe navzájem a podpořme farní dobročinnost.

Uvítáme dobrovolníky ochotné pomoci s organizací příjmu a prodeje!

Pavlína Trpkošová a Markéta Skalská