Pomoc při výmalbě kostela

Datum / čas
06.07.2016
15:00–17:00


Pomoc při výmalbě kostela

Milí farníci a milé farnice, rádi bychom vás poprosili o pomoc při výmalbě kostela, která je v plánu v první polovině července letošního roku. První část pomoci by se týkala vyklízení kostela před malováním, a to na svátek upálení Mistra Jana Husa ve středu 6. 7. od 15.00 do 17.00 s tím, že večerní bohoslužba už bude v boční kapli. Tato pomoc je žádána hlavně od mužů. Druhá část pomoci by se týkala následující týden soboty 16. 7., a to konkrétně úklidu po malování a nastěhování, sraz v kostele v 9.00. Vítáni jsou muži i ženy a chuť do práce také!!! Ochotní pomocníci ať se hlásí na farnost.kobylisy@sdb.cz.

Děkujeme.  

Tomáš Redlich, Miroslav Novák