Pomužna 2016

Datum / čas
18.06.2016–19.06.2016
Celý den


POMUŽNA 2016

Připomínáme termín POchodu MUŽů NA Svatou Horu, který se koná 18. 6. Jsou zváni všichni chlapi, chlapci, muži i dědové, kteří se nebojí ujít pár kilometrů v dobré náladě krásnou přírodou a večer

spočinout na chaloupce u lesa v obci Chouzavá. Občerstvení ducha i těla bude v hojné míře zajištěno, takže obava z většího úbytku tělesné hmotnosti je absolutně bezpředmětná.

Sraz je v sobotu ráno po mši svaté před kostelem. Odvoz spacáků je zajištěn, uvítáme každého účastníka.

Marie a Vít Mátlovi, Kazimír Večerka