Poslední bohoslužba pro děti, táborák na zahradě u podloubí

Datum / čas
21.06.2017
17:00–19:30


Tradiční rozloučení před prázdninami

Zveme všechny děti, dříve než se rozjedeme na různé tábory, chaloupky a dovolené, smířit se ve svátosti smíření s Pánem Ježíšem. Možnost bude ve středu 21. června od 16.00 hodin v kostele. Poté bude následovat poslední dětská mše svatá v 17.00, po níž vás zveme do podloubí salesiánského centra. Čekají vás hry i táborák s kytarou. S sebou si vezměte špekáčky a chleba, ostatní bude zajištěno na místě.

Ladislav Banďouch