Postní cesta do Jeruzaléma pro děti a dospělé

Datum / čas
01.03.2022–13.03.2022
0:00


Milé děti, rodiče, přátelé, rádi bychom vás pozvali od 2. března ke společné postní cestě do Jeruzaléma.

Co to vlastně je postní doba?

Často máme představu, že si musíme odepřít především jídlo a další věci. Ale to není to hlavní. Především by nás postní doba měla nasměrovat k větší citlivosti a pozornosti vůči Bohu a druhým lidem, k obnově vlastního života.

Připravili jsme pro vás list s postní cestou, úkoly a podrobnějšími informacemi.

Můžete si ji vzít od 28. února na recepci Salesiánského centra (od pondělí do pátku od 8 do 20 hod.), v kostele u dětské vývěsky, u vašich lektorů, katechetů nebo vytisknout z webu střediska či farnosti. Pokud splníte v daném týdnu úkol, vybarvíte si den modrou barvou a vyzvednete si na recepci záložku. Celkem tedy můžete nasbírat 6 záložek za 6 týdnů postní doby. Za splnění všech úkolů si můžete od 19. do 30. dubna převzít na recepci odměnu.

Toto postní putování není určeno jen dětem, zapojit se mohou i dospělí z naší farnosti a střediska.

Doufáme, že se s námi na cestu do Jeruzaléma vydáte, že se nám společně podaří potěšit mnoho potřebných lidí a že se budeme na konci cesty radovat ze slavného Vzkříšení. Tak vzhůru do Jeruzaléma!

Eva Špačková a Katka Jelínková

https://strediskokobylisy.cz/aktuality/postni-cesta-do-jeruzalema