Postní duchovní obnova farnosti, paralelní program dop. a odp., kostel

Datum / čas
05.03.2022
8:30–16:30


  • OBNOVA FARNOSTI 5. března. Připravuje ji Pavel Šimůnek na téma: Čiň pokání a věř evangeliu. Začneme od 8.30. Dvě dopolední zamyšlení budou stejná jako ta odpolední. Mše svatá může být společná pro dopolední i odpolední účastníky. Mohou se na ní setkat rodiče i s dětmi a po bohoslužbě si děti předat. V čase osobní modlitby bude k dispozici více zpovědníků. Po celý den bude možnost se občerstvit ve farním sále. Pokud někdo přinesete něco k zakousnutí pro ostatní, budeme rádi. Na tuto obnovu se není třeba hlásit. 

Průběh: 

8.30 křížová cesta 

9.00 první zamyšlení 

9.30 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 

10.30 druhé zamyšlení 

11.00 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 

12.00 mše svatá 

13.00 první zamyšlení („repríza“) 

13.30 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 

14.30 druhé zamyšlení („repríza“) 

15.00 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 

16.00 křížová cesta