Postní duchovní obnova farnosti, stejný program dop. i odp., kostel

Datum / čas
11.03.2023
8:30–16:30


OBNOVA FARNOSTI 11. března.

Připravuje ji František Blaha a Radek Gottwald na téma: Cesta důvěry se sv. Terezičkou. Začneme od 8.30. Dvě dopolední zamyšlení budou stejná jako ta odpolední. Mše svatá může být společná pro dopolední i odpolední účastníky. Mohou se na ní setkat rodiče i s dětmi a po bohoslužbě si děti předat. V čase osobní modlitby bude k dispozici více zpovědníků. Po celý den bude možnost se občerstvit ve farním sále. Pokud někdo přinesete něco k zakousnutí pro ostatní, budeme rádi. 

Průběh: 

 • 8.30 křížová cesta 
 • 9.00 první zamyšlení 
 • 9.30 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 
 • 10.30 druhé zamyšlení 
 • 11.00 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 
 • 12.00 mše svatá (společná)
 • 13.00 první zamyšlení („repríza“) 
 • 13.30 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 
 • 14.30 druhé zamyšlení („repríza“) 
 • 15.00 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 
 • 16.00 křížová cesta 

Není třeba se předem hlásit. 

Více informací
František Blaha
fxblaha@sdb.cz