Postní duchovní obnova pražské salesiánské rodiny, kostel

Datum / čas
26.03.2022
8:45–16:30


  • OBNOVA PRAŽSKÉ SALESIÁNSKÉ RODINY A DALŠÍCH ZÁJEMCŮ 26. března. Připravuje ji Radek Gottwald inspirován letošní strennou hlavního představeného salesiánů na téma: Dělejte všechno s láskou, nic násilím (sv. František Saleský). 

Průběh: 

8.45 ranní chvály 

9.00 informace ke dni

9.05 modlitba k Duchu Svatému, první promluva, po ní adorace (příp. možnost svátosti smíření) 

10.45 druhá promluva, po ní adorace (příp. možnost svátosti smíření) 

12.15 oběd ve farním sále (na 2 skupiny)

13.00 v kostele adorace a možnost svátosti smíření, v sále možnost setkání s přáteli 

15.00 křížová cesta 

15.30 mše svatá 

Zájemci z  farnosti, kteří se chtějí obnovy zúčastnit a dostat oběd, se mohou předem (nejlépe do 22. 3.) přihlásit na níže uvedený email. Během celého dne bude možnost občerstvení ve farním sále. 

František Blaha, fxblaha@sdb.cz