Postní duchovní obnova rodin

Datum / čas
21.02.2015
Celý den


Letošní postní doba začíná již ve středu 18. února na popeleční středu. Zveme rodiče mladších dětí do 10 let – i nové rodiny ve farnosti – na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 21. února. Bude možnost se ztišit a prožít společně čas s Pánem. Hlídání a program pro děti zajišťujeme v mateřské školce Na přesypu. Bližší informace a přihlášky naleznete jako obvykle u dětské nástěnky v kostele. Uzávěrka přihlášek na obnovu bude v neděli 15. února. Přihlášky odevzdejte do farní kanceláře (telefon: 283 029 141, e-mail: farnost.kobylisy@sdb.cz).

P. Ladislav Banďouch