Pouť farnosti Vyšší Brod, Svatý Kámen, Lomec

Datum / čas
09.06.2018
7:00–20:00


Farní pouť

Vyšší Brod, Svatý Kámen, Lomec

sobota 9. 6. 2018

 

     Zveme farníky na poutní zájezd, který se uskuteční v sobotu 9. června 2018. Společně navštívíme  cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě, národní kulturní památku České republiky. Zde si prohlédneme unikátní klášterní sbírky včetně milostného obrazu Vyšebrodské Madony. Potom navštívíme mariánské poutní místo Svatý Kámen u Rychnova nad Malší, kde bude sloužena mše svatá. Posledním místem našeho zájezdového putování bude kostel Jména Panny Marie na Lomci, lidově nazýván Lomeček.

Cesta se uskuteční autobusem. Odjezd v 7,00 hod ráno od kostela sv. Terezičky, návrat kolem 20,00 hod. tamtéž. Předpokládaná cena zájezdu činí 400,- Kč na osobu, která nezahrnuje vstupné do kláštera ve Vyšším Brodě. Pro informaci sdělujeme, že vstupné pro dospělé činí 100,- Kč, důchodci nad 65 let 75,- Kč. Sníženou  částku platí i studenti do 26 let a děti ve věku 6-15let. Vzhledem k časové náročnosti  jsou plánovány odpočinkové přestávky, nikoliv však společný oběd. Proto si vezměte  jídlo na cestu s sebou.

Zájemci se mohou hlásit zapsáním do tabulky, která je k dispozici  v zákristii kostela, nebo na farnost.kobylisy@sdb.cz – do předmětu napište „přihláška na farní pouť“  V případě, že nebude naplněna kapacita autobusu, tj. 44 lidí, nemůže být z ekonomických důvodů pouť realizována.