Pouť: Maková hora, Rožmitál p. Třemšínem, cisterciácký klášter Plasy

Datum / čas
12.10.2019
7:30–20:00


Náš další letošní poutní zájezd se uskuteční v sobotu 12. října 2019. První zastávka, včetně krátké tradiční pěší poutě se zpěvem (pokud bude příznivé počasí), bude v kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře u Příbrami, kde bude sloužena i poutní mše svatá. Pokud se někdo nebude cítit na tento krátký půlkilometrový výšlap, může vyjet autobusem přímo před poutní kostel. Dále bude následovat návštěva farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, který je úzce spjat s osobou Jakuba Jana Ryby. Zde na vás bude čekat malé překvapení, které nechci předem prozrazovat. Pouť bude završena návštěvou cisterciáckého kláštera v Plasích, kde se opět setkáme se stavitelem vrcholného baroka Janem Blažejem Santinim, protože právě on je autorem zásadní přestavby tohoto klášterního areálu.

Cesta bude realizována autobusem. Odjezd v 7.30 hod ráno od kostela, návrat kolem 20 hod. tamtéž. Cena zájezdu je stejná jako minule. Za přepravu pro dospělého činí 480 Kč, pro děti do 15 let věku 240 Kč. V ceně není zahrnuto vstupné do kláštera. Vstupenka pro dospělého stojí 100 Kč, snížené vstupné pro děti od 6 do 18 let, studenty do 26 let, seniory nad 65 let 70 Kč. V průběhu cesty jsou plánovány pouze odpočinkové přestávky, z nichž ta hlavní polední se uskuteční na faře rožmitálského kostela, kde nám bude k dispozici farní sál. Proto si vezměte jídlo s sebou.

Vzhledem k tomu, že je nezbytné dodržovat zákon o ochraně osobních údajů prosím, aby si zájemci vyzvedli v zákristii přihlášku a vyplněnou vhodili do schránky, která je pro tento účel zřízena a v zákristii umístěna. V případě nedostatečného vytížení autobusu se pouť z ekonomických důvodů neuskuteční.

Prosím, neváhejte a přihlaste se včas. Těšíme se na Vás.                                                                                  Za „přípravný výbor“

 

Jiří Janák