Pozvání k vděčnosti od Františka Blahy *60

Datum / čas
23.10.2022
9:00–18:00


Salesiánský magazín uvedl, že 12. října oslavím se svými farníky šedesátiny. Není to úplně pravda, protože od 9. do 15, října budu, dá-li Pán, na salesiánských duchovních cvičeních.

Rád bych ale spolu s vámi poděkoval za dar svého života a za všechny, kteří mě v životě obdarovali, a za všechny, které mi Pán svěřil, v neděli 23. října při mši svaté v 9 hodin a setkal se s vámi při agapé, během odpolední nedělní oratoře či kdykoli při jiné příležitosti. Bude zajištěno dostatek limonády a piva. Pokud chcete někdo ve farním sále či za pěkného počasí na zahradě či v podloubí poobědvat společně s druhými, můžete si oběd přinést či ugrilovat.

Jestli mohu poprosit, neorganizujte prosím finanční sbírku či koupi daru. Udělá mi radost, když podpoříte někoho ze svého okolí, kdo na tom není finančně nejlépe, a když se během neděle seznámíte s někým z farnosti, koho ještě neznáte.

A protože v mém životě sehrály důležitou roli poutě a putování, rád bych vás pozval na pouť na státní svátek 17. listopadu, pravděpodobně do Staré Boleslavi, kam je možné vyrazit pěšky (od metra Letňany je to cca 20 km), na kole nebo autem. V listopadovém Kobylístku upřesním. Motiv pouti: za mír a za duchovní povolání.

Moc děkuji,
František Blaha