Prázdninový provoz farnosti

Datum / čas
28.06.2019–01.09.2019
0:00


Rekonstrukce a přístup do Salesiánského centra včetně farních prostor

DOSTUPNOST KNĚZE

Během prázdnin neplatí pravidelné hodiny faráře pro veřejnost. Během celých prázdnin bude kněz mající právě službu ve  farnosti trvale dostupný na  telefonním čísle: 283 029 165.  Záležitosti, které nejsou akutní, můžete řešit mailem: farnost.kobylisy@sdb.cz

MŠE SVATÉ U Terezičky

 • Pondělí – sobota 6.30 a 18.30.
 • Neděle 7.30, 9.00, 10.30, 18.30.
 • V domovech důchodců, Mirovická 1. a 3. čtvrtek 15.00, Kubíkova 2. a 4. čtvrtek 15.30.

 

Co o prázdninách BUDE:

 • Ve všední dny v 6.15 modlitba ranních chval.
 • Půl hodiny před večerními bohoslužbami se zpovídá.
 • Každý čtvrtek večer po mši půlhodinová adorace.
 • První pátek v měsíci od 17.00 adorace a zpovídá se.

Co o prázdninách NEBUDE:

 • Mše u svaté Kláry a v Dolních Chabrech.
 • Středeční mše pro děti.
 • Noční adorace na první čtvrtek.
 • Přijímání pod obojí na první pátek.
 • Rytmická hudba při mších svatých.
 • Pravidelné hodiny faráře pro veřejnost.

Rekonstrukce a přístup do Salesiánského centra včetně farních prostor

P. Martin Hobza