Předvánoční zastavení na dvoře Salesiánského centra

Datum / čas
18.12.2018
17:00–19:00


Malé předvánoční zastavení

V úterý 18. 12. srdečně zveme na „Malé předvánoční zastavení“. Sejdeme se v 17.00 na dvoře

Salesiánského centra (u venkovní horolezecké stěny). Společně ozdobíme stromeček, zazpíváme

koledy a zahřejeme se dobrým svařákem nebo čajem (pro děti). Vstup bez přihlášení.