Přihlašování do spolč holek

Datum / čas
01.09.2023–17.09.2023
0:00


Spolča holek pod hlavičkou SaSM 

Milí rodičové a milé děti, od září nového školního roku budou setkání ministrantů, maxistrantů a spolč holek probíhat oficiálně pod hlavičkou Salesiánského střediska mládeže (SaSM) v rámci sektoru Kroužky zájmového vzdělávání. Po několikaleté dobré zkušenosti, kdy formálně zastřešuje SaSM výuku náboženství v prostorách Salesiánského centra, jsme se rozhodli pod jeho křídla zařadit také tyto další aktivity pro děti. Pravidelné schůzky budou pro účastníky zdarma. Hlavním důvodem je, že nám to pomůže z organizačních důvodů, jak při pravidelné činnosti během školního roku, tak při jednorázových i vícedenní akcích a letních táborech. Současně tato změna přinese lepší právní zajištění samotných účastníků i vedoucích. Můžete se přihlásit obdobně jako do kroužků od 1. září od 9.00 na webové stránce: strediskokobylisy.iddm.cz

Co nás čeká?

Společenství kamarádek, modlitba, povídání o víře a životě, biblické příběhy a příběhy svatých, zpívání, hry, tvoření…

Kdy se budeme scházet?

Ve středu 15.45–17.00 (1. stupeň)

V úterý 17.00–18.30 (6.–7. třída)

První setkání proběhnou 5. a 6. září, sraz je před recepcí Salesiánského centra. 

Zájemkyně se mohou hlásit na níže uvedený e-mail a od září pak přes systém Domeček, jako do kroužků. 

Srdečně zveme!  

sestra salesiánka Zdeňka Korousová a její pomocnice

zdenka2001@email.cz