Přihlašování do výuky náboženství

Datum / čas
01.09.2023–17.09.2023
0:00


Srdečně zveme děti na výuku náboženství v novém školním roce. 

K výuce ve farních prostorách se můžete přihlásit obdobně jako do kroužků od 1. září od 9.00 na webové stránce: strediskokobylisy.iddm.cz, výuka bude pro účastníky zdarma. Rodiče dětí, které již chodily v tomto školním roce, obdrží informace o přihlašování e-mailem. Novinkou výuky v prostorách Salesiánského centra bude prodloužení hodin ze 45 na 60 minut. 

Do výuky probíhající na školách budou rodiče hlásit své děti vyplněním papírové přihlášky. Najdete ji u dětské vývěsky koncem srpna, kde ji pak můžete vyplněnou vložit do schránky. Přihláška bude ke stažení i na farním webu, kde bude také rozvrh na nový školní rok. 

Výuka náboženství probíhá pro děti předškolního věku a pro žáky od první do deváté třídy základní školy. Jednotlivé skupiny jsou rozděleny podle ročníků. Některé skupiny tvoří děti z více ročníků spojených dohromady. Obsahem výuky je seznámení s  poselstvím biblických příběhů, křesťanskými hodnotami, křesťanskými svátky a praktickým životem z víry. Ve skupinkách pracujeme pomocí různých materiálů, metod a přístupů. Společně si povídáme, hrajeme a  tvoříme. Své místo při setkání má také modlitba. Se staršími dětmi zapojujeme do programu více diskusi a jejich spoluúčast při tvorbě i průběhu programu setkání. Především se snažíme o vytvoření přátelské atmosféry, kde je každý vítán. Hodiny náboženství jsou pro každého, kdo se přihlásí, není tedy nutné být věřící či chodit do kostela. 

 

Tomáš Redlich

koordinátor výuky náboženství

farnost.kobylisy@sdb.cz

283 029 141, 777 053 394