Přihlašování na schůzky ministrantů a maxistrantů

Datum / čas
01.09.2023–17.09.2023
0:00


Ministranti, maxistranti, spolča holek pod hlavičkou SaSM 

Milí rodičové a milé děti, od září nového školního roku budou setkání ministrantů, maxistrantů a spolč holek probíhat oficiálně pod hlavičkou Salesiánského střediska mládeže (SaSM) v rámci sektoru Kroužky zájmového vzdělávání. Po několikaleté dobré zkušenosti, kdy formálně zastřešuje SaSM výuku náboženství v prostorách Salesiánského centra, jsme se rozhodli pod jeho křídla zařadit také tyto další aktivity pro děti. Pravidelné schůzky budou pro účastníky zdarma. Hlavním důvodem je, že nám to pomůže z organizačních důvodů, jak při pravidelné činnosti během školního roku, tak při jednorázových i vícedenní akcích a letních táborech. Současně tato změna přinese lepší právní zajištění samotných účastníků i vedoucích. Můžete se přihlásit obdobně jako do kroužků od 1. září od 9.00 na webové stránce: strediskokobylisy.iddm.cz

Ministranti

V příštím školním roce se bude skupina ministrantů scházet pod vedením Vlastíka Vajďáka a Radka Gottwalda. Tento kroužek střediska je určen pro kluky od 7 do 11 let (2. až 5. třída) a přihlašovat do něj se bude od září přes systém Domeček (odkaz je na webu střediska). Kroužek je určen pro ty, kteří mají zájem o ministrování a ministrovat také chodí. Chceme, aby kluci chodili ministrovat nejen v neděli, ale i přes týden. Začínat budeme vždy ve středu v 15.45 a končit před dětskou mší svatou, na ni jsou ministranti také zváni. Plánujeme také několikrát do roka setkání s ministranty, kteří nechodí na ministrantské schůzky. Podrobnější informace poskytneme na začátku příštího školního roku.  V případě dotazů mě můžete kontaktovat.

Vlastík Vajďák

vlastimil.vajdak@strediskokobylisy.cz

Maxistranti

Schůzky maxistrantů budou v příštím roce určeny pro kluky od 12 do 15 let. Mohou se jich účastnit ti, kteří v letošním roce chodili do ministrantů, nebo i noví zájemci. Na programu budou témata křesťanského života, liturgie, zábava, sport a další témata, která budeme vymýšlet spolu s účastníky. Schůzky se budou konat ve středy od 15.45. Čas a termín jsme s rodiči konzultovali, ale nedošli jsme k jednoznačné odpovědi, zda setkání posunout na jiný čas, anebo ponechat tak, jak je. Z praktických důvodů jej proto necháváme ve stejném čase jako budou v dalším školním roce schůzky ministrantů. Program ale bude oddělený. Schůzky budou probíhat jako kroužek střediska, bude proto nutné účastníky přihlásit přes systém Domeček na webu střediska, podobně jako na ostatní kroužky. Přihlašování bude probíhat od září. Vedoucími budou Václav Jiráček, Filip Schuster a Vincent Schuster.

Václav Jiráček

jiracek@sdb.cz