Příprava dětí s rodiči na první svaté přijímání

Datum / čas
08.04.2015
17:50–18:20


Příprava dětí s rodiči na 1. sv. přijímání

vstupuje do závěrečné fáze. Od středy 11. 3. bude po sedm týdnů v kostele od 17.50 krátká katecheze o prožívání eucharistické bohoslužby a svátosti smíření. První setkání s milosrdným Otcem ve svátosti smíření prožijí v sobotu 25. 4. a první setkání s Ježíšem svátostným jeho osobním přijetím v neděli 26. 4. v 10.30. Také za ně, děti, rodiče i jejich kmotry se více modleme.

P. Josef Brtník