Příprava na 1. sv. přijímání, setkání dětí a rodičů

Datum / čas
13.03.2024
17:40–18:25


Setkání se uskuteční v kostele po skončení mše svaté pro děti.