Příprava na křest a příprava na biřmování dospělých

Datum / čas
01.09.2022–30.09.2022
0:00


Příprava dospělých na křest a další svátosti

Chci pozvat a povzbudit všechny, kteří uvažují o přípravě na křest nebo ještě nepřijali Eucharistii, aby se nebáli ozvat, nezávazně si popovídat a setkat se mnou třeba už před prázdninami nebo během nich. Pokud o někom takovém víte ze svého okolí, tak jim prosím moje pozvání předejte. Společná příprava bude zahájena (dá-li Pán) od října. 

604 365 458, fxblaha@sdb.cz

Biřmování pro dospělé

V minulých Kobylístcích probíhaly výzvy pro mladé lidi od 17 let k přípravě na biřmování. Do uzávěrky tohoto čísla je přihlášeno 18 mládežníků ve věku 17–20 let. Pokud je ještě někdo na vážkách, určitě se přihlaste přes formulář na webových stránkách farnosti (terezicka.cz).

Chci k přípravě ale vyzvat i další dospělé, kteří tuto svátost ještě nepřijali. Je to svátost pro každého křesťana. Při biřmování jsou pokřtění pevněji spojeni s církví a obdarováni silou Ducha Svatého, aby byli schopni vydávat svědectví o své víře. Skrze svátost biřmování jsou uschopněni víru šířit a bránit. Stávají se tak zodpovědnými členy katolické církve (KKC 1285–1314).

Příprava na biřmování dospělých v naší farnosti probíhá v jednoletém kurzu. Nové kurz začne začátkem října. Zájemci napište na e-mailovou adresu farnosti nebo zatelefonujte. 

283 029 165, farnost.kobylisy@sdb.cz

František Blaha