Příprava na první svaté přijímání – setkání rodičů

Datum / čas
03.11.2014
19:10–20:00


Setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání. (Farní knihovna)