Příprava na první svaté přijímání – setkání rodičů

Datum / čas
03.11.2014
18:10–19:00


Setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání. (Farní knihovna)