Promítání fotek z farní pouti do Provence, farní sál

Datum / čas
21.11.2014
19:15–20:45