První schůzka ministrantů, zveme nové kluky

Datum / čas
02.09.2020
15:45–17:00


Schůzky ministrantů (hoši mladší 12 let) jsou ve středu od 15.45, sraz u kostela. Poprvé 2. září. Rádi

přivítáme i nové zájemce o ministrantskou službu. Přijďte rovnou na sraz. V sobotu 12. září je v plánu

ministrantský výlet.

Pavel Šimůnek