První schůzka ministrantů

Datum / čas
04.09.2019
15:45–17:00


Ministranti v příštím školním roce

a přechody k maxistrantům
První schůzka ministrantů bude ve středu 4. 9. Sraz v 15.45 u kostela. Přijít mohou i noví zájemci o ministrování (první až pátá třída základní školy). Velmi zhruba lze říci, že skupina, která se scházela s otcem Milanem v klubovně Emauzy, přejde k maxistrantům. Maxistranti mívají schůzky v úterý, první bude 3. 9. v 16.45.
P. Pavel Šimůnek