Půst je obdarování, Žít Laudato si, farní sál

Datum / čas
19.03.2019
17:30–19:00


Žít Laudato si‘

 

Půst je obdarování

Kolem stolu vzniká společenství – s Bohem, s lidmi i s celým stvořením. Abychom rozvíjeli společenství se Stvořitelem, potřebujeme se nejen shromažďovat kolem svátostného stolu, ale také účastnit se vzniku a spotřeby potravy, které jsou v souladu s lidmi i s krajinou, s celým stvořeným světem. Tím, jak nakupujeme a jíme, vytváříme pestré předivo vztahů. Jsou tyto vztahy krásné a zdravé, jaké je Stvořitel zamýšlí, nebo je pokřivujeme a rozrušujeme? Jsme zvyklí odkládat peníze do postních kasiček a přispívat jimi na dobré účely. Můžeme působit dobro právě jen tím, že nespotřebováváme a investujeme do udržitelných způsobů života? Přijďte s námi nahlédnout do tvůrčích možností, které otevírá půst, podělit se o své zkušenosti a nechat se povzbudit ke každodenním úkonům praktického milosrdenství. V úterý 19. března v 17.30 ve farním sále.

 

Za společenství Žít Laudato si‘

Světla Hanke Jarošová

www.zitlaudatosi.cz