Radosti a strasti rodičů s dospívajícími dětmi, Dr. Michael Chytrý

Datum / čas
06.04.2016
19:15–21:00


Srdečně vás zveme do našeho kostela na přednášku rodinného terapeuta, salesiána spolupracovníka, pana Dr. Michaela Chytrého. 

V letošním roce s tématem Radost a naděje, chceme svou pozornost obrátit ve farnosti také k prožívání manželského a rodinného života. Rodina, jako malá domácí církev, je prvním místem, kde se učíme prožívat vzájemné mezilidské vztahy, zakoušíme, že jsme milováni, přijímáni, objevujeme svou vlastní hodnotu a důstojnost, poznáváme víru, lásku, vztah k Bohu a smysl lidského života.