Růženec za mír, pronásledované křesťany a ty, jimž je svěřena moc

Datum / čas
09.09.2016
18:00–18:25


V kostele před večerní bohoslužbou.