Sčítání účastníků bohoslužeb

Datum / čas
11.10.2014–12.10.2014
Celý den


V sobotu 11. října a v neděli 12. října se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb s nedělní platností. Výsledky sčítání a jejich srovnání s výsledky téhož sčítání z r. 1999, 2004 a 2009 poskytnou diecézním biskupům a celé České biskupské konferenci významné informace o situaci i vývojových trendech; na jejich základě bude možné lépe a účinněji soustřeďovat síly i prostředky k pastorační a evangelizační  práci v naší zemi.