Seminář: Mezigenerační vztahy, klubovna U hrocha, přihlášky

Datum / čas
14.03.2019
18:30–20:30


Večerní semináře Centra pro rodinu

 

Čtvrtek 14. 3. 2019, 18.30 v klubovně U Hrocha: „Mezigenerační vztahy aneb Potřebujeme se navzájem?“

 

Mezigenerační vztahy nejsou vždy harmonické. Dochází k vzájemnému nepochopení a zejména k neschopnosti vcítit se do potřeb a problémů lidí výrazně starších nebo mladších než jsme sami. Předpokladem úspěchu je přiměřená míra intimity, a zároveň respektování hranic a soukromí. Co je v mezigeneračním soužití dnešních rodin časté a typické? Pokud se něco ve vztazích nepodařilo či poškodilo, existuje možnost nápravy? Co se mění při příchodu nového člena rodiny svatbou nebo narozením dítěte? Kolik pravdy se skrývá ve vtípcích o tchýních? Proč vnoučata potřebují prarodiče a proč prarodiče potřebují vnoučata? Jak situaci mění chřadnutí a odcházení těch starších? A co lze udělat proto, aby věková rozdílnost nebyla překážkou, nýbrž obohacením?

Lektorka PhDr. Eva Labusová se věnuje publicistice, poradenství v oblastech rodičovství, výchovy a vztahů. Pořádá semináře pro odborníky i veřejnost. Je vdaná a matka tří dcer.

 

Vstupné: 150 Kč. Přihlašování a bližší informace na tel. 733 143 069, blanka.malcova@strediskokobylisy.cz

 

Bližší informace a přihlašování na blanka.malcova@strediskokobylisy.cz, tel.: 733 143 069

 

Blanka Malcová