Seminář o malých společenstvích

Datum / čas
16.05.2015
9:00–12:00


Seminář o malých společenstvích

Bude v sobotu 16. května od 9.00 do 12.00 ve farním sále. Je určen všem, kdo malá společenství mají a prožívají i těm, kdo touží společenství vytvořit a neví jak na to. Ale i těm, kteří je nemají a ani po nich netouží, aby poznali a třeba i porozuměli, k čemu jsou.

Seminář připravují tři dvojice (muž, žena) ze tří malých stávajících společenství v naší farnosti. Povídání se bude točit kolem těchto (a dalších) otázek: Kdy vzniklo a kolik nás bylo? Co bylo podnětem, důvodem vzniku? Co jsme od něho očekávali? Jak a s čím jsme začali? Jakou frekvenci setkávání a délku setkání jsme si stanovili? Kdo, nebo co nám pomohlo k rozjezdu? S jakými těžkostmi jsme se setkávali? Kolik se nás už ve společenství prostřídalo? Jestli jsme neměli chuť toho nechat? Co nám společenství dává? Co musíme dávat my jemu. Zda děláme nějakou reflexi svých ročních setkání a děláme potom nějaké „korektury“ pro další rok? Co je základním, nosným prvkem našeho setkávání? Zda jsme ochotni někoho přibrat nebo aspoň pozvat na jednorázovou zkušenost?