Seminář o manželství – priority

Datum / čas
20.02.2016
9:00–12:00


V letošním roce s tématem Radost a naděje, chceme svou pozornost obrátit ve farnosti také k prožívání manželského a rodinného života. Rodina, jako malá domácí církev, je prvním místem, kde se učíme prožívat vzájemné mezilidské vztahy, zakoušíme, že jsme milováni, přijímáni, objevujeme svou vlastní hodnotu a důstojnost, poznáváme víru, lásku, vztah k Bohu a smysl lidského života. Srdečně vás zveme na připravované semináře a přednášku, které by mohly být povzbuzením na této společné cestě.

Seminář o manželství, téma – priority

Ota a Marie Fukárkovi a společenství Kvintet, zkušenosti z Manželských setkání. Sobota 20. 2., 9.00 – 12.00, farní sál a prostory, kostel. Přednáška, sdílení ve skupinkách, společné závěrečné modlitby. Hlídání dětí zajištěno.