Setkání katechetek/tů

Datum / čas
05.11.2014
17:00–18:15


Ve farní kanceláři.