Setkání konvertitů pokřtěných v posledních letech u sv. Terezičky

Datum / čas
28.05.2017
19:30–22:00


Setkání konvertitů

Milí přátelé, pokřtění v posledních letech u Sv. Terezičky, všichni jste srdečně zváni na každorfoční setkání, tentokrát o sedmé neděli velikonoční, tj. dne 28. května 2017 od 19.30 ve farním sále kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích; vstup je vraty přes průjezd nebo přes kostel (večerní mše je v 18:30). Přijďte prosím včas!

V letošním roce, kdy si připomínáme 90. výročí příchodu salesiánů do naší vlasti, 80 let našeho kostela a kobyliská farnost slaví 70 let své existence, může být setkání symbolické. Bude navazovat na sobotní Den salesiánského centra, na který jste také srdečně zváni.

Co tento rok pro nás znamená, si povíme právě při našem setkání. A samozřejmě také o vašem životě ve víře v Božího Syna Ježíše Krista, o vašem začlenění se do života církve v naší nebo jiné farnosti. Také o tom, co se vám daří nebo nedaří, s čím se potýkáte, co prožíváte v rodině, v práci, ve farnosti, jaké máte otázky a pochybnosti…

Co byste potřebovali od ostatních ve farnosti, co jim můžete nabídnout, co postrádáte zejména po odchodu P. Josefa Brtníka apod.

Čekají vás staří nebo také noví známí a také něco dobrého k jídlu i pití. Záleží i na Vás, co kdo přinese (sladké i slané občerstvení v tuhé i tekuté podobě je vítáno).

Těší se na vás František Blaha, Václav a Marie Kuchařovi, Kateřina Cveklová, Veronika Babičová a další.