Setkání lektorů v kostele

Datum / čas
10.03.2019
15:00–16:00


Milí přátelé v lektorské službě, díky vaší odvaze a obětavosti se nám daří organizovat čtení biblických textů při nedělních bohoslužbách. Na každou mši svatou jsou připraveny minimálně tři čtecí čety, které se vystřídaly od prosince do února. V březnu tedy začínáme druhé kolo s výjimkou „deváté“, kde je čtenářů více. Když použiju přirovnání ze stavebnictví, máme nyní hrubou stavbu a můžeme přistoupit k detailům. Uvítal bych, kdybychom se sešli a pohovořili o tom, jak číst hezky a zřetelně. Navrhuji dvě nedělní odpoledne v postní době 10. března a 24. března vždy odpoledne po křížové cestě asi v od 15 do 16 hodin v kostele. Prosím, zkuste si udělat čas, vyberte si jednu neděli a přijďte. Děkuji a těším se na vás. P. Josef Kopecký