Setkání přípravného týmu Kurzu Alfa

Datum / čas
08.12.2016
19:30–21:00


Setkání proběhne ve farním sále (noví pomocníci vítáni)