Setkání rodičů dětí k přípravě na 1. svaté přijímání

Datum / čas
07.12.2015
19:15–21:00


Setkání rodičů dětí k přípravě

na první svaté přijímání

bude v pondělí 7. 12. v 19.10 ve farním sále. Týká se to dětí, které chodí už alespoň 2 roky do náboženství, a alespoň jeden z rodičů žije praktické křesťanství ve společenství církve. Dítě je zpravidla žákem třetí třídy, ale výjimky mladšího věku jsou možné. Určující je zralost dítěte k tomuto kroku víry. To posuzují rodiče v rozhovoru s knězem.

P. Josef Brtník